Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne w Ergo Hestii

Ergo Hestia oprócz obowiązkowego OC w swoim zakresie posiada ubezpieczenia komunikacyjne, dobrowolne dające ochronę także w przypadku innych zdarzeń losowych. Podobnie jak pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe proponuje swoim klientom: Autocasco, Assistance, NNW, Ochronę Prawną oraz Szyby.

Assistance w Ergo Hestii

Assistance, czyli pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu. Jego podstawą jest holowanie. Co jednak mieści się w różnych wariantach tego ubezpieczenia w propozycjach Ergo Hestii? To towarzystwo ubezpieczeniowe daje możliwość wyboru spośród trzech następujących typów:

  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Awaria:  suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa: 5 000 zł; przyczyny zdarzenia, które objęte są ochroną: unieruchomienie pojazdu i roweru oraz awaria;  Holowanie pojazdu możliwe jest do 500 km w Polsce oraz za granicą do 250 km — ważne jest, że limity łączą się, ale nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia. 
  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Wypadek: suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa: 5 000 zł; przyczyny zdarzenia, które objęte są ochroną m.in. zderzenie się pojazdów, nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; nagłe działanie sił przyrody,  kradzież pojazdu lub jego części. Holowanie pojazdu możliwe jest do 500 km w Polsce oraz za granicą do 250 km — ważne jest, że limity łączą się!
  • Ubezpieczenie Car Assistance Wariant Turbo: połączenie wariant wypadek + awaria. Suma ubezpieczenia, do której świadczona jest usługa z zakresu awarii: 10 000 zł, i z zakresu wypadku: 10 000 zł. Jeżeli wykorzystamy np. sumę ubezpieczenia z awarii, ale nie będzie ona wystarczająca, aby, pokryć wszystkie konieczne koszty można zrealizować ją z pozostałej sumy ubezpieczenia.

Zakres ochrony jest jednak znacznie szerszy. Wszystkie opisane szczegółowo zostały w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb

Wśród dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Ergo Hestia proponuje także ubezpieczenie szyb. W jej ramach zapewniona jest ochrona w przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej oraz szyb bocznych. Usługa obejmuje naprawę lub wymianę. Ważne jest, że następuje ona na częściach alternatywnych! Ponadto należy zauważyć, że Ergo Hestia wprowadziła udział własny, wynoszący 50 zł w przypadku szyby czołowej lub przedniej szyby panoramicznej. 

Ubezpieczenie bagażu

Coraz popularniejsze w ostatnim czasie stało się ubezpieczenie bagażu w naszym pojeździe. Taki wariant proponuje również Ergo Hestia. W jego ramach ochronie podlegają rzeczy osobiste, jak np. telefon. Okoliczności, w jakich działa ubezpieczenie oraz zdarzenia, które są objęte ubezpieczeniem, dokładnie wskazane zostały w ogólnych warunkach ubezpieczenia.