Jak działa ubezpieczenie NNW w firmie Ergo Hestia?

Ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, chroni ubezpieczonego od skutków niebezpiecznych zdarzeń występujących na drodze. Ergo Hestia – superpolisa.pl jest jedną z firm, która oferuje takie polisy zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Zakup polisy może być dokonany zarówno w tradycyjny sposób, jak i wygodnie przez Internet. Warto przyjrzeć się bliżej ofercie tego ubezpieczyciela.

Skutki wypadku drogowego

Na drodze możemy brać udział w kolizji lub wypadku. Kolizja to zderzenie pojazdów, które nie skutkuje obrażeniami ciała ludzi. Jeśli kierowca lub pasażerowie ucierpią, zdarzenie trzeba traktować jak wypadek. W związku z tym musi być powiadomiona Policja, ponadto można skorzystać z ubezpieczenia NNW w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. W Ergo Hestia polisa obejmuje zgon ubezpieczonego, trwałe urazy ciała kierowcy oraz wszystkich pasażerów w aucie. Dotyczy to również następstw wypadku, które miały miejsce później, na przykład, po długotrwałym leczeniu w szpitalu. Graniczny okres odpowiedzialności firma ustaliła na 2 lata od dnia zdarzenia.

Pokrycie kosztów leczenia

Polisa NNW wykupiona w firmie Ergo Hestia pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu. Firma pokrywa koszty leczenia i zakupu różnych środków pomocniczych, na przykład protez lub akcesoriów ortopedycznych. Z tytułu niezdolności do pracy możemy liczyć na wypłatę zasiłku dziennego. Świadczenie może być wypłacane niezależnie od tego, czy udokumentowana zostanie czasowa, czy pełna niezdolność do pracy. Oczywiście w obu tych sytuacjach różna będzie wysokość odszkodowania. Ergo Hestia proponuje standardową sumę ubezpieczenia w zakresie od 5 do 30 tysięcy złotych.

Wysokość odszkodowania

Wysokość należnego odszkodowania jest ustalana na podstawie specjalnej tabeli, która dostępna jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Według tego dokumentu w przypadku śmierci osoby ubezpieczeniowej lub trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłata jest pełna kwota ubezpieczenia. Dotyczy to takich sytuacji jak utrata wzroku, utrata zdolności mowy lub inne trwałe kalectwo. Za obrażenia mniej poważne firma wypłata odszkodowanie w kwocie określonej jako procent całej sumy ubezpieczenia, maksymalnie 90%. Świadczenie może zostać przyznane ubezpieczonemu, jego rodzinie lub innej osobie wskazanej w polisie NNW. Warto dodać, że odszkodowanie jest uzupełniane do pełnej kwoty w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek długotrwałego leczenia. Te warunki odróżniają ofertę Ergo Hestia od innych znanych w Polsce firm ubezpieczeniowych.

 

 

Czytaj dalej →